اوقات نماز San Francisco

HN / Atlántida / San Francisco

جهت قبله San Francisco

N E S W

جهت قبله San Francisco

°56.4 :جهت قطب نما
جهت قبله San Francisco, Atlántida: °56.4 :جهت قطب نما °56 :جهت واقعی °10.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

San Francisco, Municipio de San Francisco

اوقات نماز Saladito
اوقات نماز Las Camelias
اوقات نماز Las Camelias
اوقات نماز Pinto
اوقات نماز Saladito
اوقات نماز Agua Buena
اوقات نماز Agua Buena
اوقات نماز Río Cuyamel, (Rio Cuyamel)
اوقات نماز San Francisco
اوقات نماز Río San Francisco, (Rio San Francisco)
اوقات نماز Limón, (Limon)
اوقات نماز Limón, (Limon)
اوقات نماز Frutera
اوقات نماز Pinto
اوقات نماز Miceli