اوقات نماز Esparta

HN / Atlántida / Esparta

جهت قبله Esparta

N E S W

جهت قبله Esparta

°56.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Esparta, Atlántida: °56.1 :جهت قطب نما °55.9 :جهت واقعی °10.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Esparta, Municipio de Esparta