اوقات نماز Central and Western District

HK / Central and Western / Central and Western District

جهت قبله Central and Western District

N E S W

جهت قبله Central and Western District

°287.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Central and Western District, Central and Western: °287.7 :جهت قطب نما °285.1 :جهت واقعی °12.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Central and Western District, Central and Western, jungsi gu, zhong xi qu, 中西區, 중시 구

اوقات نماز Yau Ma Tei
اوقات نماز Hong Kong
اوقات نماز Wan Chai
اوقات نماز Central District
اوقات نماز Sheung Wan
اوقات نماز Mid Levels
اوقات نماز Tai Ping Shan
اوقات نماز Kings Park
اوقات نماز Victoria
اوقات نماز Morrison Hill
اوقات نماز Mong Kok
اوقات نماز Tidal Basin (historical)
اوقات نماز Proserpine Rocks (historical)
اوقات نماز Jordon
اوقات نماز Wan Chai Gap
اوقات نماز Sai Ying Pun
اوقات نماز Tai Kok Tsui
اوقات نماز Victoria Peak
اوقات نماز Admiralty
اوقات نماز Tai Kok Tsui
اوقات نماز Hong Kong Park
اوقات نماز Kowloon Peninsula
اوقات نماز Man of War Anchorage (historical)
اوقات نماز Magazine Gap
اوقات نماز Shek Tong Tsui
اوقات نماز Leighton Hill
اوقات نماز Hill Above Belchers
اوقات نماز Victoria Harbour
اوقات نماز Victoria Gap
اوقات نماز Hong Kong Island
اوقات نماز Central
اوقات نماز Yau Ma Tei Typhoon Shelter
اوقات نماز Belcher Point
اوقات نماز High West
اوقات نماز Kellett Island
اوقات نماز Causeway Bay
اوقات نماز Kowloon Park
اوقات نماز Tsim Sha Tsui
اوقات نماز Mong Kok
اوقات نماز Mount Gough
اوقات نماز Kennedy Town
اوقات نماز Central
اوقات نماز Mount Cameron
اوقات نماز Caroline Hill
اوقات نماز So Kon Po
اوقات نماز Happy Valley
اوقات نماز Tung Lo Wan
اوقات نماز Hong Kong Park
اوقات نماز Hung Hom
اوقات نماز Kowloon Point
اوقات نماز Tsimshatsui East
اوقات نماز Avenue of Stars
اوقات نماز Tsim Sha Tsui
اوقات نماز Victoria Park
اوقات نماز Admiralty
اوقات نماز Belcher Bay
اوقات نماز Yau Ma Tei
اوقات نماز Middle Gap
اوقات نماز Sai Wan Estate
اوقات نماز Tai Pau Mai
اوقات نماز Pok Fu Lam Reservoir
اوقات نماز Hung Hom Wan
اوقات نماز Kowloon Docks
اوقات نماز Tai Wan
اوقات نماز Tai Hang
اوقات نماز Kowloon Peninsula
اوقات نماز Mount Davis
اوقات نماز Tidal Basin (historical)
اوقات نماز Hong Kong Island
اوقات نماز Tsim Sha Tsui
اوقات نماز Tai Pau Mai
اوقات نماز Pok Fu Lam
اوقات نماز Aberdeen Reservoir
اوقات نماز Avenue of Stars
اوقات نماز Kowloon Point
اوقات نماز Rumsey Rocks (historical)
اوقات نماز Mount Kellett
اوقات نماز Man of War Anchorage (historical)
اوقات نماز Mong Kok
اوقات نماز Mount Gough
اوقات نماز Mount Nicholson
اوقات نماز Kung Man Tsuen
اوقات نماز Central District
اوقات نماز Sheung Wan
اوقات نماز Mid Levels
اوقات نماز Tai Ping Shan
اوقات نماز Yau Ma Tei Typhoon Shelter
اوقات نماز Victoria Harbour
اوقات نماز Kings Park
اوقات نماز Hung Hom
اوقات نماز Rumsey Rocks (historical)
اوقات نماز Victoria Gap
اوقات نماز Magazine Gap
اوقات نماز Kowloon Park
اوقات نماز White Point
اوقات نماز Tsim Sha Tsui
اوقات نماز Kowloon Peninsula
اوقات نماز Kings Park
اوقات نماز Tsimshatsui East
اوقات نماز Stonecutters Island