اوقات نماز Tombali

GW / Tombali / Tombali

جهت قبله Tombali

N E S W

جهت قبله Tombali

°79.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Tombali, Tombali: °79.4 :جهت قطب نما °71.6 :جهت واقعی °17.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Tombali, Regiao de Tombali, Region Tombali, Region de Tombali, Regione di Tombali, Regiono Tombali, Regiunea Tombali, Região de Tombali, Región de Tombali, Tombali Region, Tombalin alue, tomballi ju, tonbari zhou, tong ba li qu, Томбали, トンバリ州, 通巴利區, 톰발리 주

اوقات نماز Amedalai
اوقات نماز Amidara