اوقات نماز Oio Region

GW / Oio / Oio Region

جهت قبله Oio Region

N E S W

جهت قبله Oio Region

°79.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Oio Region, Oio: °79.9 :جهت قطب نما °72.3 :جهت واقعی °17.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Oio Region, Oio, Regiao de Oio, Região de Oio

اوقات نماز Cai
اوقات نماز Cudana
اوقات نماز Morés, (Mores)
اوقات نماز Santambato
اوقات نماز Bijine
اوقات نماز Mansodé, (Mansode)