اوقات نماز Departamento de Quetzaltenango

GT / Quetzaltenango / Departamento de Quetzaltenango

جهت قبله Departamento de Quetzaltenango

N E S W

جهت قبله Departamento de Quetzaltenango

°51.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Departamento de Quetzaltenango, Quetzaltenango: °51.5 :جهت قطب نما °53.8 :جهت واقعی °1-2.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Departamento de Quetzaltenango, Departamento de Quezaltenango, Quetzaltenango, Quexaltenango

اوقات نماز El Carmen Chicabal
اوقات نماز La Unión, (La Union)
اوقات نماز Río Los Cangrejos, (Rio Los Cangrejos)
اوقات نماز Río Limoná, (Rio Limona)
اوقات نماز Los Ángeles, (Los Angeles)
اوقات نماز Miramar
اوقات نماز La Nueva Esperanza
اوقات نماز Nuevo San José, (Nuevo San Jose)
اوقات نماز Santo Domingo
اوقات نماز Nuevo Mujila
اوقات نماز San José El Más Allá, (San Jose El Mas Alla)
اوقات نماز Santa Isabel
اوقات نماز Nueva Concepción, (Nueva Concepcion)
اوقات نماز Río Nimá, (Rio Nima)
اوقات نماز Laguna de Chicabal
اوقات نماز Microparcelamiento Agrario Loma Linda
اوقات نماز Volcán Chiquibal, (Volcan Chiquibal)
اوقات نماز Almorzadero