اوقات نماز Municipio de San Francisco

GT / Petén / Municipio de San Francisco

جهت قبله Municipio de San Francisco

N E S W

جهت قبله Municipio de San Francisco

°52.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Municipio de San Francisco, Petén: °52.8 :جهت قطب نما °54 :جهت واقعی °1-1.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Municipio de San Francisco, San Francisco

اوقات نماز Aguada de Ajín, (Aguada de Ajin)