اوقات نماز Municipio de San Andrés

GT / Petén / Municipio de San Andrés

جهت قبله Municipio de San Andrés

N E S W

جهت قبله Municipio de San Andrés

°52.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Municipio de San Andrés, Petén: °52.1 :جهت قطب نما °53.3 :جهت واقعی °1-1.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Municipio de San Andrés, Municipio de San Andres, San Andres, San Andrés