اوقات نماز Departamento del Petén

GT / Petén / Departamento del Petén

جهت قبله Departamento del Petén

N E S W

جهت قبله Departamento del Petén

°52.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Departamento del Petén, Petén: °52.7 :جهت قطب نما °53.9 :جهت واقعی °1-1.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Departamento del Petén, Departamento del Peten, Departamento de El Peten, Departamento de El Petén, Peten, Petén

اوقات نماز San Antonio
اوقات نماز Aguada Jolomcoc
اوقات نماز Aguada Chilonché, (Aguada Chilonche)