اوقات نماز Municipio de Asunción Mita

GT / Jutiapa / Municipio de Asunción Mita

جهت قبله Municipio de Asunción Mita

N E S W

جهت قبله Municipio de Asunción Mita

°53.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Municipio de Asunción Mita, Jutiapa: °53.8 :جهت قطب نما °55.1 :جهت واقعی °1-1.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Municipio de Asunción Mita, Municipio de Asuncion Mita, Asuncion Mita, Asunción Mita

اوقات نماز Quebrada Ujiapa
اوقات نماز Río Quesalapa, (Rio Quesalapa)
اوقات نماز Shutimita
اوقات نماز Zanjón El Sabilar, (Zanjon El Sabilar)
اوقات نماز Riachuelo Shutimita
اوقات نماز Río Mongoy, (Rio Mongoy)
اوقات نماز Riachuelo San Antonio
اوقات نماز Río Tamasulapa, (Rio Tamasulapa)
اوقات نماز Riachuelo Atatupa
اوقات نماز Los Llanitos
اوقات نماز Cerro La Ahorcada
اوقات نماز Riachuelo Tancushapa
اوقات نماز El Coco
اوقات نماز Riachuelo Dos Ceibas
اوقات نماز El Tule
اوقات نماز Jicaral
اوقات نماز El Salitre
اوقات نماز Cerro El Caulote
اوقات نماز Ujuxte
اوقات نماز Valle Nuevo
اوقات نماز San Rafael El Rosario
اوقات نماز Los Amates
اوقات نماز Rosarito
اوقات نماز Riachuelo Ataicinco
اوقات نماز Las Marías, (Las Marias)
اوقات نماز Quebrada San Francisco
اوقات نماز Las Brisas
اوقات نماز Quebrada Santa Barbara
اوقات نماز San Miguelito
اوقات نماز Quebrada El Brujo
اوقات نماز Cerro Granada
اوقات نماز Bosque El Paterno
اوقات نماز Asunción Mita, (Asuncion Mita)
اوقات نماز La Reforma
اوقات نماز Cerro Gordo