اوقات نماز Municipio de Mataquescuintla

GT / Jalapa / Municipio de Mataquescuintla

جهت قبله Municipio de Mataquescuintla

N E S W

جهت قبله Municipio de Mataquescuintla

°53.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Municipio de Mataquescuintla, Jalapa: °53.2 :جهت قطب نما °54.7 :جهت واقعی °1-1.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Municipio de Mataquescuintla, Mataquescuintla

اوقات نماز Quebrada La Montañita, (Quebrada La Montanita)
اوقات نماز Quebrada Sanuxina
اوقات نماز Joya de La Cruz
اوقات نماز El Duraznito
اوقات نماز El Terrero
اوقات نماز Quebrada Las Ánimas, (Quebrada Las Animas)
اوقات نماز Cuesta Grande
اوقات نماز Sanjomo
اوقات نماز El Tenosquito
اوقات نماز Mataquescuintla
اوقات نماز El Tenosco
اوقات نماز La Noya
اوقات نماز El Paraíso, (El Paraiso)
اوقات نماز Río Las Piedras, (Rio Las Piedras)
اوقات نماز Pajalito
اوقات نماز Sansupo
اوقات نماز San Granada
اوقات نماز El Barrito
اوقات نماز Aguacatillo
اوقات نماز El Pajal
اوقات نماز Barrios
اوقات نماز Riachuelo El Barrito
اوقات نماز Las Brisas
اوقات نماز El Carrizal
اوقات نماز El Gavilán, (El Gavilan)
اوقات نماز San Miguel
اوقات نماز El Banco
اوقات نماز El Durazno
اوقات نماز Río El Molino, (Rio El Molino)
اوقات نماز Pino Dulce
اوقات نماز Ciénaga Grande, (Cienaga Grande)
اوقات نماز Los Güisquilares, (Los Guisquilares)
اوقات نماز Las Moritas
اوقات نماز El Zarzal
اوقات نماز Quebrada Sanjaje
اوقات نماز Las Tunas
اوقات نماز Laguneta Escondida
اوقات نماز Quebrada El Refugio