اوقات نماز Municipio de Jalapa

GT / Jalapa / Municipio de Jalapa

جهت قبله Municipio de Jalapa

N E S W

جهت قبله Municipio de Jalapa

°53.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Municipio de Jalapa, Jalapa: °53.3 :جهت قطب نما °54.8 :جهت واقعی °1-1.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Municipio de Jalapa, Jalapa

اوقات نماز Divisadero
اوقات نماز Suguinay
اوقات نماز Laguneta Samporo
اوقات نماز Sancash
اوقات نماز El Arenal
اوقات نماز Quebrada El Arenal
اوقات نماز Quebrada Quequexqué, (Quebrada Quequexque)
اوقات نماز Quebrada La Toma
اوقات نماز Río Agua Zarca, (Rio Agua Zarca)
اوقات نماز Agua Zarca
اوقات نماز Quebrada Sancash
اوقات نماز El Guaje
اوقات نماز Pino Gordo
اوقات نماز Los Hernández, (Los Hernandez)
اوقات نماز Santa María, (Santa Maria)
اوقات نماز Duraznal
اوقات نماز Río Urlanta, (Rio Urlanta)
اوقات نماز Río El Golfito, (Rio El Golfito)
اوقات نماز El Limón, (El Limon)
اوقات نماز Riachuelo La Fuente
اوقات نماز Quebrada El Paraíso, (Quebrada El Paraiso)
اوقات نماز El Paraíso, (El Paraiso)
اوقات نماز La Unión, (La Union)
اوقات نماز Urlanta
اوقات نماز El Terrero
اوقات نماز Laguna Seca
اوقات نماز Agua Zarca
اوقات نماز Laguneta Seca
اوقات نماز Los Zacarías, (Los Zacarias)
اوقات نماز La Aurora
اوقات نماز Pata Galana
اوقات نماز Fuente de La Montaña, (Fuente de La Montana)
اوقات نماز Los Cruces
اوقات نماز Trujillo
اوقات نماز Quebrada Limón, (Quebrada Limon)
اوقات نماز Quebrada El Guaje
اوقات نماز Arloma
اوقات نماز Quebrada Honda
اوقات نماز Quebrada Sashico
اوقات نماز La Esperanza
اوقات نماز Cuesta Grande
اوقات نماز El Chorro
اوقات نماز Zanjón Ciénaga de Altupe, (Zanjon Cienaga de Altupe)
اوقات نماز Jalapa
اوقات نماز Laguneta Achiotes