اوقات نماز Municipio de Morales

GT / Izabal / Municipio de Morales

جهت قبله Municipio de Morales

N E S W

جهت قبله Municipio de Morales

°54.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Municipio de Morales, Izabal: °54.5 :جهت قطب نما °55.1 :جهت واقعی °1-0.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Municipio de Morales, Morales

اوقات نماز Buena Vista
اوقات نماز Quebrada Grande
اوقات نماز La Cocha
اوقات نماز Riachuelo
اوقات نماز Cruce Riachuelo Las Ánimas, (Cruce Riachuelo Las Animas)
اوقات نماز Río Ánimas, (Rio Animas)
اوقات نماز Riachuelo
اوقات نماز Quebradas