اوقات نماز Departamento de Izabal

GT / Izabal / Departamento de Izabal

جهت قبله Departamento de Izabal

N E S W

جهت قبله Departamento de Izabal

°54.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Departamento de Izabal, Izabal: °54.2 :جهت قطب نما °55 :جهت واقعی °1-0.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Departamento de Izabal, Izabal, Yzabal

اوقات نماز San Francisco
اوقات نماز Tecomates
اوقات نماز Boca Ancha
اوقات نماز Río Boca Ancha, (Rio Boca Ancha)
اوقات نماز Frontera
اوقات نماز Punta Brava
اوقات نماز Río del Amatillo, (Rio del Amatillo)