اوقات نماز Departamento de Baja Verapaz

GT / Baja Verapaz / Departamento de Baja Verapaz

جهت قبله Departamento de Baja Verapaz

N E S W

جهت قبله Departamento de Baja Verapaz

°52.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Departamento de Baja Verapaz, Baja Verapaz: °52.9 :جهت قطب نما °54.4 :جهت واقعی °1-1.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Departamento de Baja Verapaz, Baja Verapaz

اوقات نماز Dolores
اوقات نماز Salamá, (Salama)
اوقات نماز San Ignacio