اوقات نماز Arrondissement de Pointe-à-Pitre

GP / Guadeloupe / Arrondissement de Pointe-à-Pitre

جهت قبله Arrondissement de Pointe-à-Pitre

N E S W

جهت قبله Arrondissement de Pointe-à-Pitre

°81 :جهت قطب نما
جهت قبله Arrondissement de Pointe-à-Pitre, Guadeloupe: °81 :جهت قطب نما °66.3 :جهت واقعی °114.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Arrondissement de Pointe-à-Pitre, Arrondissement de Pointe-a-Pitre, Arrondissement de Pointe a Pitre, Pointe-a-Pitre, Pointe-à-Pitre

اوقات نماز Ravine des Coudes
اوقات نماز Cocoyer
اوقات نماز Méthivier, (Methivier)
اوقات نماز Moreau
اوقات نماز Plaine de Grippon
اوقات نماز Picard
اوقات نماز Morne-à-l’Eau, (Morne-a-l'Eau)
اوقات نماز Blanchet
اوقات نماز Laroche
اوقات نماز Laplante
اوقات نماز Duteau
اوقات نماز Beaumont
اوقات نماز Brion
اوقات نماز Laplante
اوقات نماز Rousseau
اوقات نماز Richeval
اوقات نماز Salette
اوقات نماز Marchand
اوقات نماز Sainte-Marie
اوقات نماز Beaumont
اوقات نماز Gallo
اوقات نماز Vipart
اوقات نماز Sommabert
اوقات نماز Duteau
اوقات نماز Poyen
اوقات نماز Grands Bois
اوقات نماز Durival
اوقات نماز Lorger
اوقات نماز Mompierre
اوقات نماز Laribotte
اوقات نماز Les Habitants
اوقات نماز Sainte-Marie
اوقات نماز Marchand
اوقات نماز Boyer
اوقات نماز Jabrun Saint-Cyr
اوقات نماز Pavillon
اوقات نماز Les Habitants
اوقات نماز Étang Fromager, (Etang Fromager)
اوقات نماز Lasserre
اوقات نماز Grande-Terre
اوقات نماز Néron, (Neron)
اوقات نماز La Croix
اوقات نماز Maudet
اوقات نماز Bonne Terre
اوقات نماز Fond Boucard
اوقات نماز Jean Bogne
اوقات نماز Clugny
اوقات نماز Palais-Sainte-Marguerite
اوقات نماز Dessale
اوقات نماز Émilien, (Emilien)
اوقات نماز Fontaine
اوقات نماز Émilien, (Emilien)
اوقات نماز Labatte
اوقات نماز Brémont, (Bremont)
اوقات نماز Fond Boucard
اوقات نماز Lasserre
اوقات نماز Pavillon
اوقات نماز Clugny
اوقات نماز Grands Bois
اوقات نماز Sainte-Marguerite
اوقات نماز Plaine de Grippon
اوقات نماز Lolo
اوقات نماز Grande-Terre
اوقات نماز Moreau
اوقات نماز Laroche
اوقات نماز Vallet
اوقات نماز Acomat
اوقات نماز Lolo
اوقات نماز Jabrun
اوقات نماز Marcel
اوقات نماز Engerville
اوقات نماز Méthivier, (Methivier)
اوقات نماز La Houssaie
اوقات نماز Boyer
اوقات نماز L’Anglais, (L'Anglais)
اوقات نماز Boucart
اوقات نماز Boucart
اوقات نماز Gilles Arçon, (Gilles Arcon)
اوقات نماز Château Gaillard, (Chateau Gaillard)
اوقات نماز Marchand
اوقات نماز La Mineure
اوقات نماز Delisle
اوقات نماز Creuilly
اوقات نماز Caillebot
اوقات نماز Picard
اوقات نماز Jabrun Saint-Cyr
اوقات نماز Gallo
اوقات نماز Brémont, (Bremont)
اوقات نماز Baszay
اوقات نماز Bénin, (Benin)
اوقات نماز Condrécourt, (Condrecourt)
اوقات نماز Bois Baron
اوقات نماز Laplante
اوقات نماز Jean Bogne
اوقات نماز Durival
اوقات نماز Bon Air
اوقات نماز Coignet
اوقات نماز Engerville
اوقات نماز Barthel
اوقات نماز Ravine des Coudes