اوقات نماز Arrondissement de la Basse-Terre

GP / Guadeloupe / Arrondissement de la Basse-Terre

جهت قبله Arrondissement de la Basse-Terre

N E S W

جهت قبله Arrondissement de la Basse-Terre

°80.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Arrondissement de la Basse-Terre, Guadeloupe: °80.8 :جهت قطب نما °66.2 :جهت واقعی °114.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Arrondissement de la Basse-Terre, Basse-Terre, La Basse-Terre

اوقات نماز La Petite Lézarde, (La Petite Lezarde)
اوقات نماز Ravine Petit Baron
اوقات نماز Saut de la Lézarde, (Saut de la Lezarde)
اوقات نماز La Petite Lézarde, (La Petite Lezarde)
اوقات نماز Glacière, (Glaciere)
اوقات نماز Ravine Justin
اوقات نماز Vernou
اوقات نماز Bordenave
اوقات نماز Castarel
اوقات نماز Premier Bras du Tambour
اوقات نماز Ravine Gras
اوقات نماز Castarel
اوقات نماز Deuxième Bras du Tambour, (Deuxieme Bras du Tambour)
اوقات نماز Ravine Justin
اوقات نماز Glacière, (Glaciere)
اوقات نماز Bois Gris
اوقات نماز Ravine Petit Baron
اوقات نماز Ravine Camargo
اوقات نماز Saut de la Lézarde, (Saut de la Lezarde)
اوقات نماز Tambour
اوقات نماز Le Tambour
اوقات نماز Rivière Baron, (Riviere Baron)
اوقات نماز Vernou
اوقات نماز Beau Cheval
اوقات نماز Déjeuner, (Dejeuner)
اوقات نماز Ravine Blanche
اوقات نماز Cascade aux Écrevisses, (Cascade aux Ecrevisses)
اوقات نماز Cocoyer
اوقات نماز Bordenave
اوقات نماز Rivière Corossol, (Riviere Corossol)
اوقات نماز Premier Bras du Tambour
اوقات نماز Ravine Camargo
اوقات نماز Ravine Gros Nombril
اوقات نماز Basse-Terre
اوقات نماز Deuxième Bras du Tambour, (Deuxieme Bras du Tambour)
اوقات نماز Le Gommier
اوقات نماز Ravine Gras
اوقات نماز Barbotteau
اوقات نماز Ravine Blanche
اوقات نماز La Providence
اوقات نماز Desbordes
اوقات نماز Bois Gris
اوقات نماز Rivière Baron, (Riviere Baron)
اوقات نماز Déjeuner, (Dejeuner)
اوقات نماز Piolet
اوقات نماز Cascade aux Écrevisses, (Cascade aux Ecrevisses)
اوقات نماز Rivière Corossol, (Riviere Corossol)
اوقات نماز L’Orée du Parc, (L'Oree du Parc)
اوقات نماز Tambour
اوقات نماز Cabout
اوقات نماز Rivière aux Écrevisses, (Riviere aux Ecrevisses)
اوقات نماز Ravine Déjeuné, (Ravine Dejeune)
اوقات نماز Rosaire
اوقات نماز Rivière Baptiste, (Riviere Baptiste)
اوقات نماز Ravine Gros Nombril
اوقات نماز Poirier
اوقات نماز Ravine Déjeuné, (Ravine Dejeune)
اوقات نماز Les Icaques
اوقات نماز Féneteau, (Feneteau)
اوقات نماز Le Tambour
اوقات نماز Ravine Débauchée, (Ravine Debauchee)
اوقات نماز Ravine Déjeuner, (Ravine Dejeuner)
اوقات نماز Rivière Noue, (Riviere Noue)
اوقات نماز Rivière aux Écrevisses, (Riviere aux Ecrevisses)
اوقات نماز Le Gommier
اوقات نماز Diane
اوقات نماز Cocoyer
اوقات نماز Maya
اوقات نماز Ravine Duquerry
اوقات نماز Ravine Couleuvre
اوقات نماز Canal de Duquerry
اوقات نماز Rivière Bras David, (Riviere Bras David)
اوقات نماز Beau Cheval
اوقات نماز Desbordes
اوقات نماز Tabanon
اوقات نماز Rivière Jules, (Riviere Jules)
اوقات نماز Piolet
اوقات نماز Barbotteau
اوقات نماز Bras de Saint-Jean
اوقات نماز Gropiot
اوقات نماز Saint-Germain
اوقات نماز Coletta
اوقات نماز Ravine Débauchée, (Ravine Debauchee)
اوقات نماز La Providence
اوقات نماز Basse-Terre
اوقات نماز Rivière Quiock, (Riviere Quiock)
اوقات نماز Rivière Noue, (Riviere Noue)
اوقات نماز Rivière Jules, (Riviere Jules)
اوقات نماز Rosaire
اوقات نماز Jules
اوقات نماز Rivière Moko, (Riviere Moko)
اوقات نماز L’Orée du Parc, (L'Oree du Parc)
اوقات نماز La Palmiste
اوقات نماز Morne Abricot
اوقات نماز Première Ravine à Gaba, (Premiere Ravine a Gaba)
اوقات نماز La Petite Palmiste
اوقات نماز Deuxième Ravine à Gaba, (Deuxieme Ravine a Gaba)
اوقات نماز Bellevue
اوقات نماز Hurel
اوقات نماز Ravine Zombi