اوقات نماز Nzerekore Region

GN / Nzerekore / Nzerekore Region

جهت قبله Nzerekore Region

N E S W

جهت قبله Nzerekore Region

°74.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Nzerekore Region, Nzerekore: °74.9 :جهت قطب نما °68.7 :جهت واقعی °16.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Nzerekore Region, Nzerekore, Nzérékoré

اوقات نماز Subatano