اوقات نماز Beyla Prefecture

GN / Nzerekore / Beyla Prefecture

جهت قبله Beyla Prefecture

N E S W

جهت قبله Beyla Prefecture

°74.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Beyla Prefecture, Nzerekore: °74.9 :جهت قطب نما °69.1 :جهت واقعی °15.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Beyla Prefecture, Beyla, Prefecture de Beyla, Préfecture de Beyla, Region Administrative de Beyla, Région Administrative de Beyla

اوقات نماز Lamadédougou, (Lamadedougou)
اوقات نماز Yérédougou, (Yeredougou)
اوقات نماز Fakourounou