اوقات نماز Kissidougou

GN / Faranah / Kissidougou

جهت قبله Kissidougou

N E S W

جهت قبله Kissidougou

°75.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Kissidougou, Faranah: °75.9 :جهت قطب نما °69.6 :جهت واقعی °16.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Kissidougou, Prefecture de Kissidougou, Préfecture de Kissidougou, Region Administrative de Kissidougou, Région Administrative de Kissidougou

اوقات نماز Yalankié, (Yalankie)