اوقات نماز Gaoual Prefecture

GN / Boke / Gaoual Prefecture

جهت قبله Gaoual Prefecture

N E S W

جهت قبله Gaoual Prefecture

°78.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Gaoual Prefecture, Boke: °78.8 :جهت قطب نما °71.9 :جهت واقعی °16.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Gaoual Prefecture, Gaoual, Prefecture de Gaoual, Préfecture de Gaoual, Region Administrative de Gaoual, Région Administrative de Gaoual

اوقات نماز Gaoual
اوقات نماز Koumba