اوقات نماز Qeqqata

GL / Qeqqata / Qeqqata

جهت قبله Qeqqata

N E S W

جهت قبله Qeqqata

°110.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Qeqqata, Qeqqata: °110.2 :جهت قطب نما °78.1 :جهت واقعی °132.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Qeqqata, Kekata, Kekkata, Qeqqata Kommune, Qeqqata Kommunia, Qeqqata kommuna, kai ke ka ta, kekata, kekatta, kykata, qyqata, Кеката, Кекката, Քեքատա, قیقاتا, كيكاتا, ケカッタ, 凯克卡塔, 케카타

اوقات نماز Sisimiut
اوقات نماز Tømmermandsøen, (Tommermandsoen)
اوقات نماز Ulkebugt
اوقات نماز Møller Ø, (Moller O)
اوقات نماز Frederik VII Ø, (Frederik VII O)
اوقات نماز Kjærlingehætten, (Kjarlingehatten)