اوقات نماز Aasiaat Kommuniat

GL / Qeqertalik / Aasiaat Kommuniat

جهت قبله Aasiaat Kommuniat

N E S W

جهت قبله Aasiaat Kommuniat

°113 :جهت قطب نما
جهت قبله Aasiaat Kommuniat, Qeqertalik: °113 :جهت قطب نما °79.5 :جهت واقعی °133.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Aasiaat Kommuniat, Aasiaat, Aasiaat Kommune, Ausiait, Egedesminde, Egedesminde District

اوقات نماز Aasiaat
اوقات نماز Tasiusaq
اوقات نماز Aasiaat
اوقات نماز Tasiusaq
اوقات نماز Ikerasagssuaq