اوقات نماز Qaqortoq Municipality

GL / Kujalleq / Qaqortoq Municipality

جهت قبله Qaqortoq Municipality

N E S W

جهت قبله Qaqortoq Municipality

°106.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Qaqortoq Municipality, Kujalleq: °106.9 :جهت قطب نما °82.5 :جهت واقعی °124.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Qaqortoq Municipality, Julianehaab Distrikt, Julianehab, Julianehab District, Julianehåb, Julianehåb District, Qaqortoq, Qaqortup Kommunia

اوقات نماز Mathiesen Næs, (Mathiesen Nas)
اوقات نماز Akia