اوقات نماز Narsaq Municipality

GL / Kujalleq / Narsaq Municipality

جهت قبله Narsaq Municipality

N E S W

جهت قبله Narsaq Municipality

°107 :جهت قطب نما
جهت قبله Narsaq Municipality, Kujalleq: °107 :جهت قطب نما °83.3 :جهت واقعی °123.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Narsaq Municipality, Narsap Kommunia, Narsaq, Narssaq