اوقات نماز Nanortalik Municipality

GL / Kujalleq / Nanortalik Municipality

جهت قبله Nanortalik Municipality

N E S W

جهت قبله Nanortalik Municipality

°106.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Nanortalik Municipality, Kujalleq: °106.9 :جهت قطب نما °83.3 :جهت واقعی °123.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Nanortalik Municipality, Nanortalik, Nanortalik Kommune

اوقات نماز Tasiusaq Alleq