اوقات نماز Qaanaaq Kommune

GL / Avannaata / Qaanaaq Kommune

جهت قبله Qaanaaq Kommune

N E S W

جهت قبله Qaanaaq Kommune

°117.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Qaanaaq Kommune, Avannaata: °117.9 :جهت قطب نما °66.9 :جهت واقعی °151 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Qaanaaq Kommune, Avanersuaq, Avanersuup Kommunia, Qaanaap Kommunia, Qaanaaq, Qanaq, Qânâq, Thule, Thule District

اوقات نماز Qaanaaq Gletscher
اوقات نماز Kap Ackland
اوقات نماز Qaanaaq