اوقات نماز Uummannaq Kommune

GL / 05 / Uummannaq Kommune

جهت قبله Uummannaq Kommune

N E S W

جهت قبله Uummannaq Kommune

°117.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Uummannaq Kommune, 05: °117.3 :جهت قطب نما °82.8 :جهت واقعی °134.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Uummannaq Kommune, Umanak Distrikt, Uummannap Kommunia, Uummannaq, Uummannaq District