اوقات نماز Sisimiut Kommune

GL / 03 / Sisimiut Kommune

جهت قبله Sisimiut Kommune

N E S W

جهت قبله Sisimiut Kommune

°113.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Sisimiut Kommune, 03: °113.2 :جهت قطب نما °83.2 :جهت واقعی °130 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Sisimiut Kommune, Holsteinsborg, Holsteinsborg District, Holstensborg Distrikt, Sisimiut, Sisimiut Kommuniat