اوقات نماز Qeqertarsuaq Kommune

GL / 03 / Qeqertarsuaq Kommune

جهت قبله Qeqertarsuaq Kommune

N E S W

جهت قبله Qeqertarsuaq Kommune

°114.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Qeqertarsuaq Kommune, 03: °114.3 :جهت قطب نما °79.1 :جهت واقعی °135.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Qeqertarsuaq Kommune, Godhavn, Godhavn District, Qeqertarssup, Qeqertarssûp, Qeqertarsuaq, Qeqertarsuup, Qeqertarsuup Kommunia