اوقات نماز Kangaatsiap Kommunia

GL / 03 / Kangaatsiap Kommunia

جهت قبله Kangaatsiap Kommunia

N E S W

جهت قبله Kangaatsiap Kommunia

°114.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Kangaatsiap Kommunia, 03: °114.1 :جهت قطب نما °81.9 :جهت واقعی °132.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Kangaatsiap Kommunia, Kangaatsiaq, Kangaatsiaq District, Kangaatsiaq Kommune, Kangatsiaq Kammune, Kangâtsiaq Kammune