اوقات نماز Ivittuut Kommune

GL / 03 / Ivittuut Kommune

جهت قبله Ivittuut Kommune

N E S W

جهت قبله Ivittuut Kommune

°106.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Ivittuut Kommune, 03: °106.5 :جهت قطب نما °81.2 :جهت واقعی °125.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Ivittuut Kommune, Ivigtut, Ivittuut, Ivittuut District, Ivittuut Kommuniat