اوقات نماز Western Region

GH / Western / Western Region

جهت قبله Western Region

N E S W

جهت قبله Western Region

°69.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Western Region, Western: °69.3 :جهت قطب نما °64.6 :جهت واقعی °14.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Western Region, Western, Western Province, seobu ju, 서부 주

اوقات نماز Bisaso