اوقات نماز Volta Region

GH / Volta / Volta Region

جهت قبله Volta Region

N E S W

جهت قبله Volta Region

°68.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Volta Region, Volta: °68.5 :جهت قطب نما °65 :جهت واقعی °13.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Volta Region, Togoland Region, Trans Volta Togoland Region, Trans-Volta, Volta, bolta ju, 볼타 주

اوقات نماز Odumasi
اوقات نماز Gbogli
اوقات نماز Datem
اوقات نماز Avetome
اوقات نماز Agbonyira
اوقات نماز Dafon
اوقات نماز Awato
اوقات نماز Dafo
اوقات نماز Tsidjeme
اوقات نماز Woliliga
اوقات نماز Awatotse
اوقات نماز Kame
اوقات نماز Tsekumakofe