اوقات نماز Keta

GH / Volta / Keta

جهت قبله Keta

N E S W

جهت قبله Keta

°67.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Keta, Volta: °67.4 :جهت قطب نما °63.7 :جهت واقعی °13.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Keta

اوقات نماز Fenyiko
اوقات نماز Abonokofe
اوقات نماز Ajakpleji
اوقات نماز Alakple