اوقات نماز Upper East Region

GH / Upper East / Upper East Region

جهت قبله Upper East Region

N E S W

جهت قبله Upper East Region

°72.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Upper East Region, Upper East: °72.4 :جهت قطب نما °69.5 :جهت واقعی °12.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Upper East Region, Upper East, Upper Region, bugdongbu ju, 북동부 주

اوقات نماز Yazore
اوقات نماز Kpale
اوقات نماز Sakwati
اوقات نماز Shiega
اوقات نماز Gbega
اوقات نماز Yamnega