اوقات نماز Northern Region

GH / Northern / Northern Region

جهت قبله Northern Region

N E S W

جهت قبله Northern Region

°71.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Northern Region, Northern: °71.4 :جهت قطب نما °68.2 :جهت واقعی °13.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Northern Region, Northern, Northern Territories Region, bugbu ju, 북부 주

اوقات نماز Jakugu
اوقات نماز Bulawn
اوقات نماز Guntassi
اوقات نماز Verijerro
اوقات نماز Limme
اوقات نماز Chantung
اوقات نماز Japara