اوقات نماز Brong-Ahafo Region

GH / Brong-Ahafo / Brong-Ahafo Region

جهت قبله Brong-Ahafo Region

N E S W

جهت قبله Brong-Ahafo Region

°70.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Brong-Ahafo Region, Brong-Ahafo: °70.3 :جهت قطب نما °66.5 :جهت واقعی °13.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Brong-Ahafo Region, Brong-Ahafo, Region Brong-Ahafo, Regione di Brong-Ahafo, beulong-ahapo ju, 브롱아하포 주

اوقات نماز Abubre