اوقات نماز Ashanti Region

GH / Ashanti / Ashanti Region

جهت قبله Ashanti Region

N E S W

جهت قبله Ashanti Region

°69.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Ashanti Region, Ashanti: °69.6 :جهت قطب نما °65.5 :جهت واقعی °14.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Ashanti Region, Ashanti, asyanti ju, 아샨티 주

اوقات نماز Asamang-Krofuso
اوقات نماز Adense
اوقات نماز Baworo
اوقات نماز Abankrom
اوقات نماز Adeisena
اوقات نماز Tikurom
اوقات نماز Ebira
اوقات نماز Krobo
اوقات نماز Atonsu
اوقات نماز Antoa
اوقات نماز Gyakye
اوقات نماز Ayamai
اوقات نماز Betinko
اوقات نماز Saman
اوقات نماز Ekyem
اوقات نماز Ahodwo
اوقات نماز Kesiafi
اوقات نماز Kwamo
اوقات نماز Akyease
اوقات نماز Kerekurom
اوقات نماز Ejisu
اوقات نماز Kokobra
اوقات نماز Aketebommo
اوقات نماز Akokoamon
اوقات نماز Nwomasi
اوقات نماز Akotosu
اوقات نماز Gyenyasi
اوقات نماز Kuakwa
اوقات نماز Achiakrom
اوقات نماز Asuchwi
اوقات نماز Fumisua
اوقات نماز Peyie