اوقات نماز K'alak'i T'bilisi

GE / T'bilisi / K'alak'i T'bilisi

جهت قبله K'alak'i T'bilisi

N E S W

جهت قبله K'alak'i T'bilisi

°187 :جهت قطب نما
جهت قبله K'alak'i T'bilisi, T'bilisi: °187 :جهت قطب نما °193.3 :جهت واقعی °1-6.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

K'alak'i T'bilisi, Gorod Tbilisi, T'bilisi, teubillisi, 트빌리시

اوقات نماز Vazisubani
اوقات نماز Gora Makhata
اوقات نماز Gora Sakharnaya
اوقات نماز Tbilisi
اوقات نماز Mtkvari River
اوقات نماز Vere
اوقات نماز Samarkhakhevi
اوقات نماز Tbilisi's sea
اوقات نماز Tbilisi Waterfall
اوقات نماز Gora Mtatsminda
اوقات نماز Tbilisi Funicular
اوقات نماز Dukniskhevi
اوقات نماز Gora Kargakala
اوقات نماز Botanical Garden Tbilisi
اوقات نماز Kyairchkobis-Khevi
اوقات نماز Gora Kgirikobis
اوقات نماز Varaziskhevi
اوقات نماز Gostiridze
اوقات نماز Nizhne-Samgorskiy Kanal