اوقات نماز Asp’indzis Munitsip’alit’et’i

GE / Samtskhe-Javakheti / Asp’indzis Munitsip’alit’et’i

جهت قبله Asp’indzis Munitsip’alit’et’i

N E S W

جهت قبله Asp’indzis Munitsip’alit’et’i

°183.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Asp’indzis Munitsip’alit’et’i, Samtskhe-Javakheti: °183.1 :جهت قطب نما °189.2 :جهت واقعی °1-6.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Asp’indzis Munitsip’alit’et’i, Asp'indzis Munitsip'alit'et'i, Aspindza Municipality, Aspindzis Raioni, Aspindzskiy Rayon, aspʼindzis munitsipʼalitʼetʼi, ასპინძის მუნიციპალიტეტი

اوقات نماز Atsqvita
اوقات نماز Saro
اوقات نماز K’unts’a, (K'unts'a)
اوقات نماز Tashli K’ishla, (Tashli K'ishla)
اوقات نماز Toloshi
اوقات نماز Rokit’i, (Rokit'i)
اوقات نماز P’aravani, (P'aravani)
اوقات نماز Khert’visi, (Khert'visi)
اوقات نماز Mta Didi Ziarat’i, (Mta Didi Ziarat'i)
اوقات نماز Khizabavra
اوقات نماز Erkota