اوقات نماز Akhaltsikhis Munitsip’alit’et’i

GE / Samtskhe-Javakheti / Akhaltsikhis Munitsip’alit’et’i

جهت قبله Akhaltsikhis Munitsip’alit’et’i

N E S W

جهت قبله Akhaltsikhis Munitsip’alit’et’i

°182.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Akhaltsikhis Munitsip’alit’et’i, Samtskhe-Javakheti: °182.3 :جهت قطب نما °188.5 :جهت واقعی °1-6.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Akhaltsikhis Munitsip’alit’et’i, Akhaltsikhis Munitsip'alit'et'i, Akhalts'ikhis Raioni, Akhaltsikhskiy Rayon, Akhaltsʼikhis Raioni, Akhalts’ikhis Raioni, akhaltsikhis munitsipʼalitʼetʼi, ახალციხის მუნიციპალიტეტი

اوقات نماز Ghreli
اوقات نماز Akhaltsikhe
اوقات نماز Ivlita
اوقات نماز Chacharak’i, (Chacharak'i)
اوقات نماز Abi
اوقات نماز Minadze
اوقات نماز Uraveli
اوقات نماز Khaki
اوقات نماز Sadzeli
اوقات نماز Posof Çayı, (Posof Cayi)