اوقات نماز Ambrolauris Munitsip’alit’et’i

GE / Racha-Lechkhumi and Kvemo Svaneti / Ambrolauris Munitsip’alit’et’i

جهت قبله Ambrolauris Munitsip’alit’et’i

N E S W

جهت قبله Ambrolauris Munitsip’alit’et’i

°182 :جهت قطب نما
جهت قبله Ambrolauris Munitsip’alit’et’i, Racha-Lechkhumi and Kvemo Svaneti: °182 :جهت قطب نما °188.4 :جهت واقعی °1-6.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Ambrolauris Munitsip’alit’et’i, Ambrolauris Munitsip'alit'et'i, Ambrolauri Municipality, Ambrolauris Raioni, Ambrolaurskiy Rayon, ambrolauris munitsipʼalitʼetʼi, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი

اوقات نماز Dzirageuli
اوقات نماز Gviara
اوقات نماز Didi-Chordzho
اوقات نماز Kldisubani
اوقات نماز Bostana
اوقات نماز Sadmeli
اوقات نماز Khidetura
اوقات نماز Rits’eula, (Rits'eula)
اوقات نماز Patara-Chordzho
اوقات نماز Saketsia
اوقات نماز Rits’eula, (Rits'eula)
اوقات نماز Bugeuli