اوقات نماز Gardabnis Munitsip’alit’et’i

GE / Kvemo Kartli / Gardabnis Munitsip’alit’et’i

جهت قبله Gardabnis Munitsip’alit’et’i

N E S W

جهت قبله Gardabnis Munitsip’alit’et’i

°187.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Gardabnis Munitsip’alit’et’i, Kvemo Kartli: °187.5 :جهت قطب نما °193.8 :جهت واقعی °1-6.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Gardabnis Munitsip’alit’et’i, Gardabnis Munitsip'alit'et'i, Gardabani Municipality, Gardabanis Raioni, Gardabanskiy Rayon, Karayazskiy Rayon, gardabnis munitsipʼalitʼetʼi, გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

اوقات نماز Urochishche Atutulak
اوقات نماز Aght’ak’la, (Aght'ak'la)
اوقات نماز Qarat’aghla, (Qarat'aghla)
اوقات نماز Qarajalari
اوقات نماز Gamarjveba
اوقات نماز Urochishche Yagyldzha
اوقات نماز Satskhenis-Tskali
اوقات نماز Gora Kadzhar Dag