اوقات نماز Bolnisis Munitsip’alit’et’i

GE / Kvemo Kartli / Bolnisis Munitsip’alit’et’i

جهت قبله Bolnisis Munitsip’alit’et’i

N E S W

جهت قبله Bolnisis Munitsip’alit’et’i

°186.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Bolnisis Munitsip’alit’et’i, Kvemo Kartli: °186.5 :جهت قطب نما °192.7 :جهت واقعی °1-6.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bolnisis Munitsip’alit’et’i, Bolnisis Munitsip'alit'et'i, Bolnisi Municipality, Bolnisis Raioni, Bolnisskiy Rayon, Lyuksemburgskiy Rayon, bolnisis munitsipʼalitʼetʼi, ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

اوقات نماز Indzhaogly
اوقات نماز Bolnisi
اوقات نماز Samtsevrisi
اوقات نماز Perendzhanchay
اوقات نماز Chatakhi
اوقات نماز Perendzhachay
اوقات نماز Lok-Choy
اوقات نماز K’vemo Bolnisi, (K'vemo Bolnisi)
اوقات نماز Gular