اوقات نماز Zadie

GA / Ogooué-Ivindo / Zadie

جهت قبله Zadie

N E S W

جهت قبله Zadie

°50.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Zadie, Ogooué-Ivindo: °50.4 :جهت قطب نما °49.2 :جهت واقعی °11.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Zadie

اوقات نماز Koto