اوقات نماز Estuaire

GA / Estuaire / Estuaire

جهت قبله Estuaire

N E S W

جهت قبله Estuaire

°54.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Estuaire, Estuaire: °54.5 :جهت قطب نما °52 :جهت واقعی °12.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Estuaire, Ehstuehr, Estuaire Province, Estuaire probintzia, Estuar, Estuarijos provincija, Estuer, L'Estuaire, L’Estuaire, Mkoa wa Estuaire, Province de l'Estuaire, Province de l’Estuaire, Provincia Estuaire, Provincia dEstuaire, Provincia de Estuaire, Província dEstuaire, Region de l'Estuaire, Région de l’Estuaire, eseutwieleu ju, esuchueru zhou, he kou sheng, Естуар, Естуер, Эстуэр, エスチュエール州, 河口省, 에스튀에르 주

اوقات نماز Ndouaniang
اوقات نماز Nzork
اوقات نماز Maleba
اوقات نماز Nzing Meyong
اوقات نماز Ebé, (Ebe)
اوقات نماز Mfoua-Avebé, (Mfoua-Avebe)
اوقات نماز Evinayong
اوقات نماز Dameu
اوقات نماز Andemé, (Andeme)
اوقات نماز Alen Nkok-Aza
اوقات نماز Madaga
اوقات نماز Mfang