اوقات نماز Eastern Division

FJ / Eastern / Eastern Division

جهت قبله Eastern Division

N E S W

جهت قبله Eastern Division

°268.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Eastern Division, Eastern: °268.9 :جهت قطب نما °281.3 :جهت واقعی °1-12.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Eastern Division, Aust-Fiji, Divisao do Leste, Division Este, Division Oriental, Division orientale, Divisione Orientale, División Este, División Oriental, Divisão do Leste, Dystrykt Wschodni, Eastern, Khu vuc GJong, Khu vực Đông, OEstra divisionen, Ost-Fiji, Rytinis Fidzio padalinys, Rytinis Fidžio padalinys, Vostochnyj okrug, dong bu da qu, dongbu jibang, Östra divisionen, Øst-Fiji, Восточный округ, 东部大区, 동부 지방