اوقات نماز Petäjävesi

FI / Central Finland / Petäjävesi

جهت قبله Petäjävesi

N E S W

جهت قبله Petäjävesi

°150.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Petäjävesi, Central Finland: °150.8 :جهت قطب نما °159.5 :جهت واقعی °1-8.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Petäjävesi, Petaejaevesi, Petajaveden Kunta, Petajavesi, Petäjäveden Kunta

اوقات نماز Kumpu
اوقات نماز Ykspuinen
اوقات نماز Pienisaari
اوقات نماز Isosaari
اوقات نماز Kalliosaari
اوقات نماز Pyöreäsaari, (Pyoereaesaari)
اوقات نماز Jänissaari, (Jaenissaari)