اوقات نماز Provincia del Carchi

EC / Carchi / Provincia del Carchi

جهت قبله Provincia del Carchi

N E S W

جهت قبله Provincia del Carchi

°68.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Provincia del Carchi, Carchi: °68.9 :جهت قطب نما °65.7 :جهت واقعی °13.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Provincia del Carchi, Carchi, Provincia de Carchi